W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

SKARGI I WNIOSKI

XML

Treść


SKARGI I WNIOSKI
 
1. Przepisy prawne regulujące postępowanie w sprawach skarg i wniosków:

1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie przyjmowania
    i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
    (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami)

 
2. Miejsce przyjmowania skarg i wniosków

Interesanci wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są:
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku  ul. Boczna 8, 82-200 Malbork w każdy poniedziałek w godz. 900 - 1100, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Malborku pod nr telefonu (55)272-20-24Przez wszystkich pracowników- w godzinach pracy Inspektoratu (7:00-15:00)

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:
  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku, ul. Boczna 8  , 83-200 Malbork
  • Przesłać faksem na numer: (0-55) 272-20-24wysłać drogą elektroniczną na adres: piwmalb@gdansk.wiw.gov.pl lub złożyć ustnie do protokołu w siedzibie Inspektoratu
3. Termin rozpatrzenia skarg

Załatwienie skargi lub wniosku w postaci pisemnej odpowiedzi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje  zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie  załatwienia sprawy.
Skargi rozpatruje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku
Wszystkie skargi i wnioski są rejestrowane. Powiatowy Lekarz Weterynarii nadzoruje terminowość załatwiania skarg i wniosków poprzez prowadzenie stałego monitoringu w tym zakresie.4. Zakres potrzebnych danych Skargi i wnioski powinny zawierać:

    
 -imię i nazwisko(nazwę) wnoszącego ·        
-adres wnoszącego ·        
UWAGA !  W przypadku braku tych danych skarga lub wniosek pozostawione zostaną bez rozpoznania.

5. Przedmiot skargi lub wniosku

Skarżyć możemy się w szczególności na:

zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,naruszenie praworządności lub interesu skarżących,przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Wnioski możemy składać w celu:
 
ulepszenia organizacji,wzmocnienia praworządności,usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,ochrony własności,lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.